Viên bổ sung điện giải ELECTROVIT

$0.00

GIỚI THIỆU

Sản phẩm kết hợp giữa bộ chất điện giải và sự tổng hợp của 6 chủng men Lactobacillus plantarum, Lactobacillus acidophilus, Biƒdobacterium biƒdum, Biƒdobacterium breve, Enterococcus faecium, Biƒdobacterium animal spp. lactis. Với tác dụng của từng chủng men như sau:

Liên hệ tư vấn
Liên hệ tư vấn nhanh qua Facebook, Zalo...